Sunday, August 4, 2013

Отговори

Какво ще направиш, след като всичко свърши преди да е започнало?Знаеш ли какво се случва на края, края когато финиш лената се изпречква на пътя ти, докато неволно вече си закрачил напред и не можеш да се спреш?Ако паднеш загинал, ще се молиш за още един шанс, ще се мъчиш ли да ставаш?Ами за още един живот, същият ли ще го искаш, ще помниш ли старият?

Какво прави човек след смъртта си?Болката или страхът ще те будят нощем в студената прегръдка на земята?Ако те повикат ще ги последваш ли?

Сбогувания?Целувки?

No comments:

Post a Comment